[Skiboot] [PATCH v3 05/10] core/test/run-msg: Add callback function test

Vasant Hegde hegdevasant at linux.vnet.ibm.com
Sat May 11 21:42:18 AEST 2019


- Test callback function
- Add test case to test OPAL_PARTIAL return value
- Add test for OPAL_PARAMETER return value

Signed-off-by: Vasant Hegde <hegdevasant at linux.vnet.ibm.com>
---
 core/test/run-msg.c | 19 ++++++++++++++++++-
 1 file changed, 18 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/core/test/run-msg.c b/core/test/run-msg.c
index f5f948ace..34bb42477 100644
--- a/core/test/run-msg.c
+++ b/core/test/run-msg.c
@@ -63,7 +63,7 @@ void opal_update_pending_evt(uint64_t evt_mask, uint64_t evt_values)
 static long magic = 8097883813087437089UL;
 static void callback(void *data, int status)
 {
-	assert(status == OPAL_SUCCESS);
+	assert((status == OPAL_SUCCESS || status == OPAL_PARTIAL));
     assert(*(uint64_t *)data == magic);
 }
 
@@ -140,6 +140,23 @@ int main(void)
     assert(list_count(&msg_pending_list) == --npending);
     assert(list_count(&msg_free_list) == nfree);
 
+    /* Return OPAL_PARTIAL to callback */
+	r = opal_queue_msg(0, &magic, callback, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0xBADDA7A);
+	assert(r == 0);
+
+	assert(list_count(&msg_pending_list) == ++npending);
+	assert(list_count(&msg_free_list) == nfree);
+
+	r = opal_get_msg(m_ptr, sizeof(m));
+	assert(r == OPAL_PARTIAL);
+
+	assert(list_count(&msg_pending_list) == --npending);
+	assert(list_count(&msg_free_list) == nfree);
+
+    /* return OPAL_PARAMETER */
+	r = _opal_queue_msg(0, NULL, NULL, OPAL_MSG_SIZE, m_ptr);
+	assert(r == OPAL_PARAMETER);
+
     assert(m.params[0] == 0);
     assert(m.params[1] == 1);
     assert(m.params[2] == 2);
-- 
2.14.3More information about the Skiboot mailing list